Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektherapie
Menu Muziektherapie

Toelating

Toelating

Je bent eruit: je wil Muziektherapie studeren. Dan ontdekken we graag met jou of dit vak inderdaad bij je past. Daarom doe je toelating. Alle informatie over de toelating vind je op deze pagina.

Toelatingsdata

Data toelatingsexamens 2023: 

 • Zaterdag, 11 februari
 • Zaterdag, 4 maart
 • Zaterdag, 11 maart
 • Zaterdag, 15 april
 • Zaterdag, 13 mei 

Toelatingseisen Muziektherapie

Dit zijn de diploma- en taaleisen waar je aan moet voldoen:

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;

 • Voor deze opleiding gelden taaleisen

 • Motivatiebrief;

 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen (auditie en theorie-examen). Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Voor het toelatingsexamen bereid je het volgende voor:

1. Schrijf een motivatiebrief

Het toekomstige werkveld is uitdagend. We willen daarom graag weten of jij daarvoor sterk genoeg in je schoenen staat en of je gemotiveerd bent voor deze studie. Door jouw motivatiebrief krijgen we daar zicht op. 

2. Muziektheorietoets

Tijdens de theoretische toelating word je door een muziektheoriedocent getest op een aantal onderdelen. De docent zal met name testen of je muziektheoretische vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Het gaat er dus niet om dat je alles perfect beheerst, maar dat je laat zien dat je basiskennis en vaardigheden bezit die tijdens je opleiding ontwikkeld kunnen worden tot het gewenste niveau.

3. Bij vocaal hoofdinstrument:

Je stelt zelf het programma voor je auditie samen. Bespeel je nog een ander instrument of je heb je eigen composities gemaakt? Dan mag je deze ook inpassen in het programma dat je wilt voorspelen. Het programma moet verder bestaan uit: 

 1. Vier liederen waarvan tenminste één klassiek, één lichte muziek en één a capella. Liederen dienen te variëren in tempo en stijl en een omvang van minimaal één octaaf te hebben. 
 2. Een (literair) gedicht dat je wilt voordragen. 
 3. Een (eenvoudig) stuk op een akkoordinstrument, dit mag ook een eenvoudige liedbegeleiding zijn. 

4. Bij instrumentaal hoofdinstrument:

Je stelt zelf het programma voor je auditie samen. Bespeel je nog een ander instrument of je heb je eigen composities gemaakt? Dan mag je deze ook inpassen in het programma dat je wilt voorspelen. Het programma moet verder bestaan uit: 

 1. Drie instrumentale werken voor je hoofdinstrument, verschillend van stijl, karakter en expressie. Afhankelijk van je voorkeur en ervaring kan dit klassiek of lichte muziek zijn (bijv. een etude, solosonate, ensemblestuk, bandrepertoire, jazzstandard, etc). Bij het voorspelen mag je gebruik maken van je eigen begeleider, band of ensemble. 
 2. Een (eenvoudig) stuk op een akkoordinstrument, dit mag ook een eenvoudige liedbegeleiding zijn.
 3. Twee liederen die je voorzingt, verschillend van stijl en genre (bij voorkeur één klassiek en één lichte muziek). Je mag jezelf hierbij begeleiden op gitaar of piano. 

In onderstaande video (vanaf 04:20) nemen Muziektherapiestudent Joris en opleidingshoofd Carola Werger je mee in het proces van de toelating.

Veelgestelde vragen over de toelating

 • Aanmelden doe je voor 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelating en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht.

  Direct aanmelden bij Studielink

 • Het toekomstige werkveld is uitdagend. We willen daarom graag weten of jij daarvoor sterk genoeg in je schoenen staat en of je gemotiveerd bent voor deze studie. Door jouw motivatiebrief krijgen we daar zicht op. 

 • Uiterlijk twee weken voor je toelatingsexamen stuur je je motivatiebrief en je programma op naar conservatorium.enschede@artez.nl. In je motivatiebrief leg je jouw keuze voor het vak Muziektherapie uit. In je programma vermeld je de stukken en de naam van de artiest/componist die je laat horen tijdens het toelatingsexamen. Vermeld ook wat je nodig hebt voor de uitvoering van je programma.

 • Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen. Er is een praktisch deel: je auditie. En er is een theoretisch deel: de muziektheorietoets.

  Auditie 
  • Tijdens de auditie van 45 minuten presenteer je jezelf door het spelen en zingen van het door jouw voorbereide repertoire. Wij maken een keuze uit je programma. 
  • Je zingt twee liederen voor die verschillend zijn van stijl en genre (bij voorkeur één klassiek en één lichte muziek). Je mag jezelf hierbij begeleiden op gitaar of piano. 
  • Je voert 3 instrumentale werken uit op je hoofdinstrument *. Deze stukken verschillen van stijl, karakter en expressie.
   * Indien je als eerste musiceervak zang hebt, moet ook worden gemusiceerd op een akkoordinstrument.
  • Tijdens je auditie krijg je een korte improvisatieopdracht. 
  • In een motivatiegesprekbespreken graag je keuze voor deze opleiding en dit bijzondere vak. Ook kijken we samen met jou naar eventuele factoren die een rol kunnen spelen in je studievoortgang, zoals bijvoorbeeld je belastbaarheid of ondersteuning die je nodig hebt vanwege een studiebeperking. We denken graag met je mee hoe we je kunnen ondersteunen om je opleiding met succes te volgen. 
  Muziektheorietoets 

  Tijdens de theoretische toelating worden de volgende onderdelen getoetst: 

  1.      Tweeklanken 

  • Herkennen van alle intervallen tot en met de decime, in verschillende registers (hoog, midden, laag), harmonisch en melodisch tegelijk en na elkaar klinkend. 
  • Intervallen nazingen en treffen (stijgend en dalend). 

  2.      Toonladders en toonreeksen 

  • Herkennen en nazingen van toonladders en toonreeksen (bijvoorbeeld diatonische toonladders kerktoonladders en chromatische toonladders. 
  • Een toonladder of toonreeks vanuit een gegeven toon stijgend en dalend zingen. 

  3.      Drieklanken en (vierklanken) 

  • Nazingen van een toon uit een samenklank (met name de bastoon en de grondtoon). 
  • Herkennen en nazingen van de drieklanken: groot, klein, overmatig en verminderd in diverse liggingen en het dominant septiemakkoord in grondligging. 
  • Drieklanken treffen op of onder een gegeven toon. 
  • Het kunnen treffen van een grondtoon, terts, kwint of septiem van een voorgespeelde samenklank. 

  4.      Melodie, maat en ritme 

  • Nazingen en noteren van een eenstemmige melodie 
  • A prima vista (van blad) zingen van een melodie. 
  • Nazingen (of natikken) en noteren van een ritme. 
  • Ritme noteren van een (melodisch) fragment. 
  • Herkennen van verschillende maatsoorten (6/8, 2/4 etc.). 
  • A prima vista uitvoeren van een ritme in verschillende maatsoorten. 

  5.      Vanuit je gehoor 

  • Bepalen van (o.a.) maatsoort, mineur majeur, bezetting en stijlperiode van een muziekfragment. 
 • Tijdens de theoretische toelating word je door een muziektheoriedocent getest op een aantal onderdelen. De docent zal met name testen of je muziektheoretische vaardigheden ontwikkelbaar zijn. Het gaat er dus niet om dat je alles perfect beheerst, maar dat je laat zien dat je basiskennis en vaardigheden bezit die tijdens je opleiding ontwikkeld kunnen worden tot het gewenste niveau. 

   

  Het kennen van en kunnen spelen met muzikale elementen is de basis voor de muziektherapie.
  CHARITY CHIN, ALUMNA MUZIEKTHERAPIE 
 • Vanuit ArtEZ Connected Enschede wordt ieder jaar tussen begin februari en eind maart een stoomcursus muziektheorie aangeboden om jou nog beter voor te bereiden een toelatingsexamen voor opleidingen binnen het ArtEZ Conservatorium. Klik hier voor meer informatie.

  • Er wordt gelet op expressie/voordracht, waarbij tekstbeleving hoorbaar moet zijn, hetgeen tot uiting komt in frasering, tempo, dynamiek en stembuigingen (bij gedicht). 
  • Je hebt aantoonbare ervaring met zingen, bijvoorbeeld zangles, koor, band, solozang. 
  • Je beschikt over een goed functionerend (gezond) stemapparaat, waarbij je beoordeeld wordt op ontwikkelbaarheid van verschillend stemgebruik, zoals je spreekstem en je zangstem. 
  • Je kunt zuiver intoneren, zowel a capella als begeleid. 
  • Er wordt gelet op expressie/voordracht, waarbij emotiebeleving hoorbaar moet zijn, hetgeen tot uiting komt in frasering, tempo, dynamiek en kleuring. 
  • Je hebt aantoonbare ervaring met (samen) musiceren, bijvoorbeeld muziekles, orkest, band, combo. 
  • Je beschikt over een goede techniek en kunt zuiver intoneren. 
  • Je kunt zowel soleren als samen met een begeleiding musiceren. 
 • Na je auditie krijg je direct te horen of je op basis van je muzikale kwaliteiten toelaatbaar bent. Zodra ook alle informatie door de centrale examencommissie is goedgekeurd (deze commissie keurt of je voldoet aan de gestelde eisen) hoor je of je bent toegelaten. Dit krijg je schriftelijk meegedeeld. Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je bezwaar maken bij de examencommissie. 

 • De toelating is alleen geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar. 

 • Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink