Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektherapie
Menu Muziektherapie

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de pre-masteropleiding Muziektherapie afgestudeerde muziekdocenten en musici, die hun muzikaal-artistieke, muziektherapeutische, leiderschaps- en onderzoekkwaliteiten willen ontwikkelen in een stimulerende en innovatieve omgeving.

Toelatingseisen pre-master Muziektherapie

  • Afgeronde bachelor of master Muziek óf
  • Afgeronde bachelor Docent Muziek
  • Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen.
  • Motivatieformulier
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we je ontwikkelbaarheid en je kansen om in de studie te slagen.

Motivatieformulier

Na bestudering van de Engelstalige handleiding kun je beginnen met het schrijven van je persoonlijke motivatie. Gebruik hiervoor het motivatieformulier. Hierin geef je aan waarom je muziektherapie wilt studeren en welke benodigde vaardigheden je hiervoor bezit. Je kunt je motivatieformulier uploaden bij je aanmelding in ArtEZ Osiris.Voor eventuele vragen over de studie en de aanmelding kun je terecht bij conservatorium.enschede@artez.nl.

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen bestaat uit een motivatiegesprek. Voor sommige studenten is er daarnaast, afhankelijk van je vooropleiding, ook een muzikale auditie.

Motivatiegesprek

Het door jou ingediende motivatieformulier vormt de basis voor het motivatiegesprek van circa 30 minuten. Tijdens dit gesprek kun je toelichten waarom je graag muziektherapie wilt gaan studeren en hoe jij je op het beroep hebt georiënteerd. We kijken of jouw motivatie past bij je ambities, realistisch en uitvoerbaar is en of het aansluit op het toekomstig masterniveau.

Auditie

Als je motivatiegesprek voldoende is bevonden, kan de praktische auditie (30 minuten) op een nader te bepalen datum doorgaan. Indien aantoonbaar is, dat je voldoet aan de eindtermen van toelating voor zang en piano (je dient minimaal vier semesters zang en piano te hebben gevolgd op conservatoriumniveau), en je hebt een afgeronde bacheloropleiding Muziek, dan hoef je geen muzikale auditie te doen. Indien je dit niet kunt aantonen, bestaat de auditie uit een zang en/of piano deel (zie programma-eisen).

Uitslag en geldigheid

Direct na de auditie maakt de commissie het advies aan de Examencommissie bekend. Deze beslist uiteindelijk of je ook werkelijk geplaatst wordt. Dit wordt je schriftelijk meegedeeld.

Je krijgt binnen drie werkweken bericht over de uitslag van het toelatingsexamen. Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden en kosten

Aanmelden is mogelijk door het ingevulde motivatieformulier te uploaden in onze aanmeldomgeving ArtEZ Osiris. Je dient je aan te melden vóór 1 mei. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Zodra je je hebt aangemeld, ontvang je de studiegids en informatie over het jaarprogramma.