Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Popacademie
Menu Popacademie

Toelating

Toelating

Ben je een ondernemende muzikant die graag samenwerkt en graag eigen keuzes maakt, dan ben je gemaakt voor de Popacademie in Enschede.

Aanmelden 

Aanmelden doe je vóór 1 mei via Studielink. Aanmeldingen na 1 mei worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Na aanmelding krijg je informatie thuisgestuurd over de toelatingsprocedure. 
De Popacademie werkt voor de hoofdvakken Zang en Singer songwriter met een voorselectie. Tijdens deze voorselectie beoordelen we jouw aangeleverde video's en portfolio. Wanneer je aan de selectiecriteria voldoet, ontvang je uiterlijk twee weken voor je praktijk- en theorietoelating een officiële uitnodiging per e-mail. Bij de uitnodiging ontvang je duidelijke instructies.

Direct aanmelden bij Studielink

Toelatingseisen Popacademie

Dit zijn de diploma- en taaleisen waar je aan moet voldoen.

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;
 • Voor deze opleiding gelden taaleisen;
 • Positieve uitslag van het toelatingsexamen, bestaande uit een auditie, beoordeling van je portfolio, een motivatiegesprek en een theorie-examen;
 • We willen graag meer weten dan hoe goed jij je instrument beheerst. We zijn benieuwd welke instrumenten je nog meer bespeelt, of je schrijft, op welke manieren je gebruik zou willen maken van de opleiding en welke verwachtingen je hebt van de toekomst als popmuzikant.

Instrumentale en vocale toelatingseisen

Bekijk per hoofdvak aanwelke toelatingseisen je moet voldoen.

Toelatingseisen muziektheorie

Bekijk hier de eisen die we stellen aan je kennis van de muziektheorie.

Begin op tijd met het trainen van je vaardigheden, zodat de test van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmes lezen en schrijven en harmonisch gehoor geen probleem vormen. Train daarnaast je kennis van de algemene muziekleer.

Toelatingsexamen

De auditieperiode loopt van maart t/m juni.

 • Aanmelden uiterlijk 1 mei

Via de portal (de link is te vinden in de bevestigingsmail van jouw aanmelding) lever je het volgende aan: 

 • De ingevulde vragenlijst
 • 3 video-opnames waarin je jezelf presenteert
 • Songteksten en partijen (voor Singer-songwriter en Instrumentalist-songwriter verplicht, voor andere hoofdvakken niet verplicht)
 • Een portfolio met daarin: 
 • het programma van de toelating
 • cv, biografie, motivatie, uitleg over bandervaring, studio-ervaring en organisatorische ervaring. Hoe lang speel je al? Hoe lang heb je les en van wie? Welke instrumenten speel je nog meer? Waarom kies je voor de ArtEZ Popacademie? Welke verwachtingen heb je van de opleiding en het aankomend werkveld? Omschrijf je sterke en je zwakke kanten. Voeg aanvullende opnames, fotomateriaal, teksten, leadsheets en dergelijke toe waarmee jij kunt laten zien wie jij bent en waarom wij jou moeten selecteren.

De auditieperiode is in mei/juni. Bij vroege aanmeldingen kijken wij of de auditie in overleg met jou op een eerder moment kan plaatsvinden. Van tevoren krijg je bericht per e-mail over de exacte datum en tijd. Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen die gescheiden worden afgenomen. Beide tests duren circa 30 minuten.

 

 • Speel een kort programma van twee representatieve stukken in uiteenlopende stijl. Het college van examinatoren (bestaande uit docenten van het conservatorium) let op je instrumentbeheersing, repertoirekeuze, muzikale expressie en performance. Ook toetsen we leesvaardigheid (noten lezen en akkoordsymbolen) improvisatorische vaardigheden, muzikaal gehoor, voorstellingsvermogen en ontwikkelbaarheid.

  We verwachten dat je enige ervaring hebt opgedaan in de popmuziek.

  Breng een verzorgd programma ten gehore, met uiteenlopende stukken in stijl, die representatief zijn voor wat je hebt gedaan en wat je ook werkelijk beheerst. Daarbij gaat het niet om veel noten of een hoge moeilijkheidsgraad, maar om kwaliteit en performance.

  Tijdens de toelating vragen we je specifieke zaken te demonstreren, denk daarbij aan: improviseren, toonladders spelen, onvoorbereid een fragment van blad spelen of op gehoor een fragment naspelen of nazingen. We voeren tot slot een motivatiegesprek waarin je je portfolio verder kunt toelichten.

 • Een (individueel) muziektheorie-examen wordt afgenomen wanneer je auditie en motivatiegesprek voldoende zijn. Dit theoretische examen duurt 15 tot 30 minuten. We toetsen op vaardigheden op het gebied van gehoor, van blad zingen, notatie, ritmisch lezen en schrijven, harmonisch gehoor en ontwikkelbaarheid. Ook word je getoetst op kennis van algemene muziekleer (intervallen, voortekens, toonladders en akkoorden).

Uitslag en geldigheid

Het college van examinatoren brengt aan het eind van de toelating advies uit aan de Examencommissie van het conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je als kandidaat toelaatbaar bent. Het kan zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink