Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Vooropleiding Muziektheater
Menu Vooropleiding Muziektheater

Toelating

Toelating

Wil jij je voorbereiden op een studie Muziektheater? Geef je dan nu op voor de Vooropleiding

Toelatingseisen Vooropleiding Muziektheater

  • Vóór de toelatingsauditie lever je een digitale presentatiemap in.
  • Positieve uitslag van de toelatingsauditie. Tijdens de auditie onderzoeken we je kansen om na de Vooropleiding Muziektheater klaar te zijn voor de bacheloropleiding ArtEZ Muziektheater.
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal, ter beoordeling van de auditiecommissie.

De presentatiemap

Voor je auditie maak je een digitale presentatiemap. Je mailt de map naar ArtEZ (retouradres van de e-mail met informatie). De presentatiemap bestaat uit 5 onderdelen:

  1. Een voorblad met je naam en een foto van jezelf.
  2. Een korte motivatie: wat verwacht je van de opleiding?
  3. Een curriculum vitae met een overzicht van je vooropleiding en je activiteiten tot nu toe op het gebied van muziektheater.
  4. Een korte beschouwing van 3 voorstellingen uit de Muziektheatercanon (zie hieronder), waarin je uitlegt waarom juist deze 3 voorstellingen je het meest aanspreken.
  5. Bladmuziek van de 2 stukken die je voor de eerste ronde meeneemt (geldt ook voor zelfgeschreven nummers!), voorzien van de naam van de componist en de tekstschrijver. Met bladmuziek bedoelen we: uitgewerkte noten voor zang met piano OF een leadsheet OF een akkoordschema met tekst. Zorg dat alle bladmuziek in de (voor jou) juiste toonsoort staat.

Let op! Zorg dat je presentatiemap alle 5 onderdelen bevat. Wanneer je map niet voldoet aan de gestelde eisen, onvolledig is of te laat ingeleverd, behoudt de auditiecommissie zich het recht voor om je niet uit te nodigen voor de auditie.

Canon ArtEZ Muziektheater

Lees/hoor/kijk hier welke voorbeelden ons (nog steeds) inspireren.

Toelatingsauditie Vooropleiding Muziektheater

Tijd en lokatie
De toelatingsauditie voor de Vooropleiding Muziektheater bestaat uit twee ronden, verdeeld over meerdere dagen. Elke ronde werk je in groepjes van wisselende samenstelling. De audities vinden plaats op het ArtEZ Conservatorium in Arnhem.

Beoordeling
De auditiecommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen van de diverse vakdisciplines. Bij de beoordeling let de commissie op jouw creativiteit, oorspronkelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en ambachtelijke vaardigheden.

Eerste ronde: zang/instrumentaal

In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van drie tot vijf kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde.

Wat moet je voorbereiden?
Zodra je inschrijving is verwerkt en goedgekeurd (zie Toelatingseisen), krijg je een kort muziekfragment toegestuurd om in te studeren.

Verder bereid je voor de eerste ronde 2 zelfgekozen stukken muziek voor. Geef een visitekaartje van jezelf af dat past bij de opleiding waarvoor je auditie doet. Zoek naar diversiteit in stijl en tempo. Het mag bestaande muziek zijn, geïmproviseerd, zelfgeschreven, begeleid of a capella.

Tweede ronde: spel - beweging - muziektheater

Na een succesvolle eerste ronde krijg je te horen wat je voor deze tweede ronde thuis moet voorbereiden. In een werksessie met diverse docenten kun je ons overtuigen van je talenten en vaardigheden in muziek, spel en beweging.

Na de tweede ronde, hoor je of je bent toegelaten tot de Vooropleiding Muziektheater.

Uitslag en geldigheid

De officiële uitslag van de toelatingsauditiecommissie wordt vastgesteld door de Examencommissie van het conservatorium. Deze controleert of de procedure goed is verlopen. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Aanmelden

Aanmelden voor de toelatingsauditie doe je via ArtEZ Osiris. Dat kan tot 1 mei. Na aanmelding krijg je per e-mail informatie thuisgestuurd over de toelating en de data waarop je op het conservatorium wordt verwacht. Latere aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn.