Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektheater
Menu Muziektheater

Toelating

Toelating

Ben jij muzikaal en theateraal? Heb je goede oren, gevoel voor theater en de potentie om een maker te worden? Combineer je graag meerdere kunstdisciplines en laat je jezelf niet graag artistiek beteugelen? Dan is Muziektheater bij ArtEZ de perfecte studie voor je.

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de website van Studielink. 

Direct aanmelden bij Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Toelatingseisen Muziektheater

 • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;
 • voor deze opleiding gelden taaleisen;
 • positieve uitslag van de toelatingsauditie. Tijdens de auditie onderzoeken we je kansen om in de studie te slagen.

Canon ArtEZ Muziektheater

Lees/hoor/kijk hier welke voorbeelden ons (nog steeds) inspireren.

Kennismakingsles

Overweeg je serieus om je aan te melden voor de toelating, dan kun je een kennismakingsles volgen. Tijdens zo'n les leer je de docent al wat beter kennen en krijg je een idee van je niveau en je mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.arnhem@artez.nl met vermelding van de studierichting. Let op! Er zijn twee beperkingen:

 • alleen als je op de open dag bent geweest of een meeloopdag hebt bijgewoond kun je een kennismakingsles aanvragen;
 • kennismakingslessen worden alleen gegeven in de maanden december tot en met maart.

Toelatingsauditie bachelor

De toelatingsauditie voor de bacheloropleiding Muziektheater bestaat uit drie ronden, verdeeld over meerdere dagen. Elke ronde bestaat uit een of meer werksessies. Je werkt in groepen van wisselende samenstelling. De audities vinden plaats op het ArtEZ Conservatorium in Arnhem.

Beoordeling 

De auditiecommissie bestaat uit een voorzitter en deskundigen van de diverse vakdisciplines. Bij de beoordeling let de commissie op jouw creativiteit, oorspronkelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en ambachtelijke vaardigheden.

 • In de eerste ronde testen we je muzikale basisvaardigheden, vocaal en/of instrumentaal. Dit gebeurt in een groep van drie tot vijf kandidaten en duurt ongeveer een uur. Direct na afloop hoor je of je door kunt naar de tweede ronde. De tweede ronde vindt plaats later op dezelfde dag.

  Wat moet je voorbereiden?

  Zodra je inschrijving is verwerkt en goedgekeurd (zie Toelatingseisen), krijg je een kort muziekfragment toegestuurd om in te studeren.

  Verder bereid je voor de eerste ronde twee zelfgekozen stukken muziek voor. Het mag bestaande muziek zijn of zelfgeschreven, begeleid of a capella. Er is tijdens de auditie een pianist/keyboardspeler aanwezig om je te begeleiden.

 • Als je de eerste ronde hebt gehaald, volgt later op dezelfde dag de tweede ronde. In de tweede ronde testen we je vaardigheden voor spel, beweging en het komen tot een performance. Je werkt in een grotere groep onder leiding van een spel/bewegingsdocent. We letten op werkbaarheid, herhaalbaarheid, mogelijkheden om de disciplines te combineren. Het duurt ongeveer 1uur en 30 minuten.

  Na afloop hoor je of je door kunt naar de derde ronde.

 • De derde ronde begint met een muziektheorietest. Deze test is deels schriftelijk, deels mondeling.
  Lees op deze webpagina bij de paragraaf ‘Toelatingseisen Muziektheorie’ wat er van je wordt verwacht voor deze test.

  Wat moet je voorbereiden?
  Ter voorbereiding op de derde ronde maak je een (muziek)performance van maximaal zeven minuten vanuit een thema dat we je van tevoren opgeven. In de performance toon je je performatieve/theatrale en muzikale vaardigheden. Laat zien wat je fascineert, wat je bezighoudt, waar je blij of boos van wordt. Je mag meerdere disciplines of verschillende media vermengen, als je dat wilt. Niets is te gek, maar als je vijf olifanten gaat gebruiken willen wij dat graag tijdig weten.

  In de derde ronde testen we de al eerdergenoemde losse vaardigheden in combinatie, én testen we je makerschap. Met jullie individuele (muziek)performances als uitgangspunt ontwikkel je in een kleine groep een nieuwe performance. Coaches helpen je daarbij.

  Na afloop van de derde ronde krijg je te horen of je bent geslaagd voor de auditie.

 • De officiële uitslag wordt vastgesteld door de Examencommissie van het conservatorium. Deze controleert of de procedure goed is verlopen.

  Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor een periode van één jaar.

  Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je als kandidaat bezwaar maken bij de Examencommissie.

Toelatingseisen Muziektheorie

Bij muziektheater hoort ook muziektheorie. Wij leggen voor muziektheorie de nadruk niet op wat je weet, maar op vaardigheden. Wat doe jij met je muzikale kennis?
Natuurlijk heb je een basis nodig om aan de studie te beginnen. Daarom moet je een beetje thuis zijn in notenschrift en een goed werkend gehoor hebben.

Om je voor te bereiden op dit deel van de auditie kun je boeken, apps en websites gebruiken of een docent raadplegen.

  • Je kent deze nootwaarden: hele noot, halve noot, kwartnoot en achtste noot;
   en deze rusten: hele rust, halve rust, kwartrust en achtste rust.
  • Je kunt een eenvoudig ritme dat aan je wordt voorgespeeld natikken of nazingen.
  • Je kunt eenvoudige, in notenschrift genoteerde ritmes uitvoeren in de maatsoorten 4/4, 3/4 en 2/4 en 6/8.

  Dit is een voorbeeld van zo'n ritme:

  • Je kunt de namen noemen van noten, met en zonder kruis (#) of mol (b), genoteerd op een notenbalk in de G-sleutel (vioolsleutel) of de F-sleutel (bassleutel), inclusief noten met 1 hulplijntje.
  • Als je de naam van een noot krijgt, kun je deze noteren op een notenbalk met een G-sleutel of een F-sleutel. Je kunt deze noot ook aanwijzen op een piano-toetsenbord.
  • Je kunt een voorgespeeld melodiefragment van enkele maten onthouden en nazingen.
  • Je kunt een eenvoudige, in notenschrift genoteerde melodie in C, G en F majeur zonder voorbereiding van blad zingen.

  Dit is een voorbeeld van zo’n melodie:

  • Je kent deze intervallen: (reine) prime, kleine en grote secunde, kleine en grote terts, (reine) kwart, (reine) kwint, kleine en grote sext, klein en groot septiem, (reine) octaaf.
  • Je herkent deze intervallen in notenschrift, dat wil zeggen: genoteerd op een notenbalk met G-sleutel of F-sleutel, met de noten recht boven elkaar (harmonisch) of na elkaar (melodisch).
  • Je kunt in een notenbalk een gegeven interval noteren boven (en onder) een gegeven noot.
  • Je kunt voorgespeelde majeur en mineur drieklanken nazingen, in grondliggingen en omkeringen.
  • Je kunt van een voorgespeelde drieklank zeggen welke soort het is: majeur of mineur. Zo’n drieklank kan gelijktijdig worden gespeeld of gebroken (arpeggio), in alle liggingen.

  Je kunt van een drieklank in notenschrift zeggen welke soort het is: majeur of mineur.

Toelatingsdata

De eerste toelatingsaudities vinden plaats van 3 t/m 6 april 2023
Meld je dan aan vóór 1 maart 2023!

Van 30 mei t/m 3 juni 2023 worden er (mits nog genoeg plek) extra audities gehouden.

Spraak- en stemtest

Bij Muziektheater besteden wij veel aandacht aan gezond spreken en musiceren. Als je bent toegelaten tot de studie, doe je een spraak- en stemtest bij de Maatschap voor keel-, neus, oorheelkunde van het Rijnstate Ziekenhuis en de praktijk Loes Selten instituut voor stem en keel, zodat we weten of je stemmateriaal bij de start van de studie gezond is. Dit geldt ook voor muziektheaterstudenten met een instrumentaal hoofdvak. Het onderzoek zal kort na de laatste auditieronde plaatsvinden in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

De kosten van de spraak- en stemtest zijn voor eigen rekening. Sommige zorgverzekeringen vergoeden deze kosten.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink