Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek
Menu Docent Muziek

Toelating

Toelating

ArtEZ zoekt voor de opleiding muziekdocent musici die anderen willen inspireren en verder willen brengen. Hou je van muziek, zing je of bespeel je meerdere instrumenten? En ben je een ‘sociaal dier’ dat graag met groepen werkt? Meld je dan aan voor de opleiding Docent Muziek in Zwolle.

Als je erover denkt om de opleiding Docent Muziek te gaan doen, is een bezoek aan de ArtEZ finals, waarin eindexamenstudenten hun werk tonen, een aanrader. Ook kun je de jaarlijkse open dag bezoeken, je aanmelden voor een meeloopdag, een kennismakingsles volgen of je aanmelden voor een van de vooropleidingen.

Bekijk de agenda voor open- en meeloopdagen en online informatiemomenten

Toelatingseisen Docent Muziek

Wil je je aanmelden voor de opleiding muziekdocent van ArtEZ in Zwolle? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden:

 • vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;
 • voor deze studie gelden taaleisen
 • je moet een toelatingsprocedure doorlopen en deze procedure afsluiten met een positieve beoordeling.

Toelatingseisen op Maat-programma

Deze studie is ook in een op Maat-variant te volgen. Hiervoor gelden dezelfde toelatingseisen als voor de voltijdse bachelor.

Aanmelding

Om je aan te melden voor het toelatingsexamen, ga je naar Studielink en maak je een account aan. Aanmeldingen na 1 juni nemen we alleen in behandeling als er nog voldoende studieplaatsen beschikbaar zijn. Nadat je je hebt aangemeld via Studielink, krijg je een e-mail van de afdeling Studentenzaken van ArtEZ. Daarnaast krijg je van de opleiding een e-mail met informatie over de toelatingsprocedure en de datum waarop je op het conservatorium wordt verwacht. Ook krijg je een motivatieformulier om in te vullen en ontvang je een muzikale groepsopdracht.

Direct aanmelden bij Studielink

Toegelaten worden voor de bachelorstudie Docent Muziek in Zwolle

 

Het toelatingsexamen

Voor het toelatingsexamen bereid je het volgende voor:

 • Werk een opdracht uit die je in tien tot vijftien minuten kunt uitvoeren met een groep van vijf tot acht personen, inclusief jezelf. Denk bijvoorbeeld aan het instuderen van een lied, een klein koorstuk, een instrumentaal of ritmestuk, een klankspel of een muzikaal bewegingsspel. Neem de benodigde materialen, zoals bladmuziek of een tekst met akkoordsymbolen, mee naar het toelatingsexamen.

  • vier instrumentale stukken, uitgevoerd op je hoofdinstrument. De stukken moeten verschillen in stijl, karakter en expressie;
  • vier stukken waarmee je je zangstem laat horen. Denk bijvoorbeeld aan een popsong, musicalsong, klassiek lied, kinderlied of jazzstandard. Ook deze liederen moeten verschillen in stijl, karakter en expressie. Je begeleidt jezelf hierbij op een akkoordinstrument;
  • speel je naast je programma ook nog een ander instrument, dan mag je dat inpassen in je programma;
  • heb je een eigen muziekstuk geschreven, dan horen we dat graag.
ArtEZ Docent Muziek in Zwolle | intrumentale prestaties

 

Toelatingsexamen

Het toelatingsexamen vindt plaats op één dag in juni. We toetsen:

   • je vermogen om op je instrument en/of met je zangstem te improviseren en eigen muziek te laten horen;
   • je uitvoeringskwaliteiten en ervaring in het uitvoeren van muziek;
   • de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van je zang- en spreekstem;
   • je vermogen om een muzikale opdracht te bedenken en die aan een groep aan te bieden;
   • je vermogen om met een groep om te gaan. Ben je een prettige leider? Heb je oog voor de kwaliteiten van de deelnemers? Hoe communicatief vaardig ben je?

 Aan het begin van de dag overhandig je het volgende aan de commissie:

 • het ingevulde motivatieformulier;
 • de uitgewerkte muzikale groepsopdracht;
 • het programma met de voorbereide instrumentale stukken en liederen en de bladmuziek.

Het toelatingsexamen bestaat uit:

 • Zie hierboven. 

 • De ochtend is gevuld met groepsopdrachten. De docenten kijken hoe je leidinggeeft aan een groep en hoe je met muziek omgaat. Andere toelatingskandidaten en een paar studenten uit het derde jaar van de opleiding doen mee aan de groepsopdrachten. Daarna spelen en zingen alle kandidaten de stukken en liederen voor die ze hebben voorbereid, in aanwezigheid van de docenten en de andere kandidaten. Ook heb je samen met de andere kandidaten een gesprek over je ervaringen met het muziekonderwijs en het kunst- en cultuuronderwijs. Het kan zijn dat de commissie je vraagt een korte improvisatie uit te voeren.

 • De muziektheorietoets bestaat uit een individuele, mondelinge toets en een schriftelijke toets. Een muziektheorie-docent neemt beide toetsen tijdens de werkdag af. Het gaat er daarbij niet om dat je alles al perfect beheerst. De docent kijkt vooral of je basiskennis en muziektheoretische vaardigheden ontwikkelbaar zijn tot het gewenste niveau. De individuele mondelinge toets bestaat uit de volgende onderdelen:

  • je zingt een of meerdere melodieën die je op bladmuziek krijgt;
  • je zingt majeur en mineur toonladderfiguren na die worden voorgezongen of voorgespeeld;
  • je zingt ook enkele akkoordtonen na. Een aantal akkoorden wordt in verschillende liggingen voorgespeeld; Je speelt, zingt of tikt een aantal ritmes in verschillende maatsoorten.
  • Bij de schriftelijke toets:
  • benoem je de intervallen en drieklanken die je krijgt aangeboden;
  • krijg je een aantal korte melodische en ritmische dictees; 
  • benoem je genoteerde drie- en vierklanken en een aantal toonladders; 
  • leg je termen uit de Algemene Muziekleer uit zoals vermeld in de syllabus Muziek havo/vwo (op de vragen via examenblad.nl).
  • Aan het eind van de dag hoor je of je toelaatbaar bent.

Data toelatingsexamen

Je kunt op twee momenten toelating doen:
Toelating in april: voor 1 maart aanmelden
Toelating in juni: voor 1 mei aanmelden

Uitslag en geldigheid

Na het toelatingsexamen brengen de docenten advies uit aan de Examencommissie van het ArtEZ Conservatorium. Deze commissie controleert of de procedure goed is verlopen en stelt uiteindelijk vast of je wordt toegelaten. De uitslag krijg je schriftelijk meegedeeld.

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Een toelating of afwijzing voor de opleiding Docent Muziek is bindend voor beide locaties van ArtEZ (Enschede en Zwolle). De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen. Mocht je een jaar later willen starten, dan kun je bij de Examencommissie een schriftelijk verzoek indienen tot behoud van de resultaten voor de periode van één jaar.

Ben je het niet eens met de negatieve uitslag vanwege de gevolgde procedure, dan kun je bij de Examencommissie bezwaar maken tegen de uitslag.

Auditie ArtEZ Docent Muziek in Zwolle

 

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen

Wil je je voorbereiden op het toelatingsexamen? Volg dan een kennismakingsles. Tijdens zo’n les krijg je een idee van je niveau en mogelijkheden. Ook kun je de programmaonderdelen voor een eventueel toelatingsexamen doorspreken. Vraag een les aan via conservatorium.zwolle@artez.nl en vermeld daarbij ‘Docent Muziek’. Kennismakingslessen zijn alleen mogelijk in de maanden december tot en met maart.

Daarnaast kun je kiezen uit een van de volgende vooropleidingen. Hiermee vergroot je je kans om toegelaten te worden tot het ArtEZ Conservatorium in Zwolle:

 • Deze training bereidt je gericht voor op het theoretische deel van het toelatingsexamen. 

  Meer over de spoedcursus

 • Ben je bijna klaar met je middelbare school en wil je daarna naar het conservatorium, volg dan de eenjarige vooropleiding.  

  Meer over deze vooropleiding

 • Ben je scholier en heb je muzikaal talent? Na de driejarige vooropleiding, die bij verschillende scholen te volgen is, weet je of een muziekstudie bij je past en ben je goed voorbereid op het toelatingsexamen. Voor uitzonderlijk talent is er de Jong Talentklas of (in Arnhem) de Top Talent Muziek Academie. 

  Meer over de deze vooropleiding 

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink