Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Critical Fashion Practices
Menu Critical Fashion Practices

Toelating

Toelating

Bij de ArtEZ Master Critical Fashion Practices zijn deelnemers met verschillende achtergronden van harte welkom. Kritische optimisten die onafhankelijk zijn, creatieve denkers die de drang hebben om te onderzoeken hoe mode een volwaardiger rol kan spelen in de productie van heuse sociale, culturele en economische alternatieven, om zo de mode te helpen evolueren naar een eerlijker en rechtvaardiger realiteit voor alle betrokkenen.

Direct aanmelden

Je meldt je voor de opleiding aan via de website van Studielink. 

Direct aanmelden bij Studielink

Lees hieronder eerst de toelatingseisen.

Kritische fashion practitioners

We hechten veel waarde aan interdisciplinariteit. Daarom nodigen we studenten met verschillende achtergronden van harte uit om toelating te doen voor de opleiding. We zijn op zoek naar critical fashion practitioners: nieuwsgierige mensen die geïnteresseerd zijn in de transformerende krachten van mode. Samen verstoren we conventies, tarten we overtuigingen en staan we aan de wieg van veranderingen binnen het fashionsysteem.

  • Je hebt een bachelordiploma op welk creatief gebied dan ook of je hebt een andere bachelordiploma en kunt ons je sterke affiniteit met fashion laten zien door middel van je portfolio en je toelatingsopdracht.
  • Voor deze Engelstalige opleiding gelden de taaleisen (zie hieronder).
  • Je kunt een portfolio, cv en een korte motivatiebrief aanleveren (zie hieronder).
  • Om toegelaten te worden, moet je eerst met succes een toelatingsexamen afleggen (zie hieronder). Tijdens het toelatingsexamen beoordelen we je kansen om de opleiding succesvol af te ronden.
 • Voor alle ArtEZ-masteropleidingen gelden taaleisen. Je dient vóór 31 augustus voorafgaand aan het toelatingsexamen een certificaat te overleggen met betrekking tot het niveau van je taalvaardigheid in het Engels. Als je een verblijfsvergunning nodig hebt om bij ArtEZ te kunnen studeren, is de uiterste inleverdatum 31 mei.

  Zie voor meer informatie de algemene taaleisen voor ArtEZ masteropleidingen.

 • Je schrijft je in via Studielink. Nadat we je inschrijving via Studielink hebben ontvangen, nemen we contact met je op en vragen we je om het volgende in te leveren:

  • een ingevuld aanvraagformulier (dat wij je zullen toesturen);
  • je cv (in het Engels);
  • een motivatiebrief (in het Engels);
  • je digitale portfolio;

  Lever een digitaal portfolio in via e-mail of via een dienst voor het delen van bestanden (bijv. WeTransfer). Het portfolio bevat een samenhangend overzicht van vroeger werk, eventueel bestaande uit vrij werk, opdrachten, geschreven artikelen, etc.

  Let op: wij ontvangen je portfolio bij voorkeur als één PDF-bestand. 

 • De toelatingscommissie controleert de ingeleverde motivatiebrieven en portfolio’s, en na een eerste selectie wordt de geselecteerde kandidaten een opdracht toegestuurd. Deze opdracht bestaat uit een essay waarin je reflecteert op je werk, op hoe het zich verhoudt tot de onderwerpen die in deze masteropleiding aan bod komen en op je toekomstige ambities. Na ontvangst van de voltooide opdracht zal de toelatingscommissie deze beoordelen en de geselecteerde kandidaten uitnodigen voor een gesprek met de toelatingscommissie in de periode april-mei (zie data hieronder). Kandidaten die niet voor de tweede selectie of voor het gesprek worden geselecteerd, worden binnen vier weken na toezending van bovengenoemde documenten op de hoogte gesteld. Het toelatingsexamen bestaat uit een gesprek met de toelatingscommissie (het hoofd, een docent en een student van de master Critical Fashion Practices). Voor kandidaten die buiten Nederland wonen (en nu voor iedereen vanwege COVID-19) kunnen de gesprekken via Skype plaatsvinden.

 • Na het gesprek word je binnen twee weken op de hoogte gesteld of je al dan niet bent toegelaten. Als de commissie meer tijd nodig heeft om een toelatingsbeslissing te nemen, behouden wij ons het recht voor om je op een wachtlijst te zetten. In dat geval is de uitkomst binnen twee weken na de eerstvolgende toelatingsdatum bekend.

  Toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je toegelaten wilt worden tot een opleiding of specialisatie op een andere locatie, moet je je hiervoor afzonderlijk aanmelden. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.

 • Als je niet in de EU/EER woont, zijn er twee beurzen die je kunt aanvragen: de ArtEZ-beurs of de Holland scholarship. De deadline voor beide beurzen is 1 mei 2021, dus je moet vóór deze deadline toegelaten zijn. Neem contact op met de afdeling Studentenzaken voor meer informatie over studiebeurzen, verblijfsvergunningen en aanverwante vragen.

Uiterste inschrijfdata

Niet-EU/niet-EER-studenten die een ArtEZ-beurs en/of Holland Scholarship aanvragen:

 • 1 februari 2022 – Inschrijving via Studielink
 • 21 februari 2022 – Documenten inleveren
 • April 2022 – Toelatingsexamens

EU/EER- en andere niet-EU/niet-EER-studenten

 • 7 maart 2022 voor EU/EER – Inschrijving via Studielink
 • 4 april 2022 – Documenten inleveren
 • Mei 2022 – Toelatingsexamens

Verlengde termijn voor EU/EER-studenten

  • April 2022 - Documenten indienen
  • Mei 2022 - Toelatingsgesprekken

Voor meer informatie over deze extra ronde en vragen over de deadline, kunt u contact opnemen met onze toelatingscoördinator, mevrouw Karin Rooijakkers via CriticalFashionPractices@artez.nl.

Als niet-EU/niet-EER-student dien je een borgsom over te maken.

Open Studio dag (online)

Heb je vragen? Of wil je meer weten over de Master Fashion Strategy? Neem deel aan onze online informatiesessie op vrijdag 17 december 2021, om 14.00 uur.
De Open Studio-dag staat gepland in februari 2022. Dus blok die datum en houd onze website in de gaten voor aanmelding!

Meer informatie?

Heb je een vraag? Of heb je de deadline gemist? Nee dan contact op met onze Toelatingscoördinator, mevrouw Karin Rooijakkers via CriticalFashionPractices@ArtEZ.nl

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink