Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Fine Art
Menu Fine Art

Toelating

Toelating

Toelatingseisen 

Wil je je aanmelden voor de bachelor Fine Art? Houd dan rekening met de volgende voorwaarden: 

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma; 
  • Voor deze opleiding gelden taaleisen 
  • Je moet een toelatingsprocedure doorlopen en deze procedure afsluiten met een positieve beoordeling. 

Is er twijfel of je bij de start van de studie kunt voldoen aan de diploma-eisen? Neem dan contact met ons op voordat je je aanmeldt. 

Aanmelding 

Aanmelden voor de opleiding Fine Art bij AKI ArtEZ gaat via Studielink. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail van Studentenzaken. Daarnaast krijg je van de opleiding per e-mail informatie over de toelating en de toelatingsdatum (meer info hier). Ook krijg je daarbij een vragenformulier thuisgestuurd.   

Direct aanmelden bij Studielink

Toelatingsexamen 

Tijdens het toelatingsexamen beoordelen we of Fine Art de juiste opleiding voor je is en of je voldoende talent en motivatie hebt om in de studie te slagen. 

We toetsen: 

  • Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit waarneming en concept. Hierbij letten we ook op zaken als inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal en de eigenheid die uit je werk spreekt. 
  • Je motivatie en communicatief vermogen. Hoe communicatief vaardig ben je? In hoeverre kun je je fascinatie en inspiratie delen? Hoeveel daadkracht en discipline toon je? 
  • Je vermogen tot kritische reflectie op beelden. Hierbij letten we op een onderzoekende en experimentele instelling, nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling voor kunst en cultuur. 

Het toelatingsexamen van de AKI kun je fysiek op onze academie doen, of online.

1. Tonen van meegebracht werk 
We verwachten van je dat je ons met de selectie van je werk inzicht geef je in je talent, interesses en motivatie. Dus toon wat je in het verleden hebt gemaaktTeken, schilder, knip, plak, fotografeer, maak films en laat ons zien wat je kunt! We willen niet alleen afgeronde producten zien, maar ook ontwerpen en schetsen die inzicht geven in het maakproces.  Voor het geval je fysiek toelating doet: werk dat je niet kunt transporterenkun je fotograferen of filmen en online of met behulp van een usb-stick presenteren.

Op de dag van het toelatingsexamen kijk je tijdens een gesprek van ongeveer twintig minuten samen met de docenten naar je werk. Stel je hierbij actief op en zorg dat je je werk kunt toelichten. De docenten zullen je vragen naar je motivatie en zullen benieuwd zijn naar je kennis over design en beeldende kunst. Beslissend voor de toelating zijn beeldend vermogen, creativiteit en talent om ideeën te vertalen in beelden.  

  • Video Tips voor je AKI portfolio: 

2. Werken aan een creatieve opdracht 
Je werkt op de dag van het toelatingsexamen aan een creatieve opdracht. Je hoeft hiervoor geen materiaal mee te nemen. Het eindresultaat blijft op de academie en wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.   

Online toelating voor internationale studenten

Voor internationale studenten bestaat de mogelijkheid om online toelating te doen. Je krijgt, na aanmelding, een mail van de AKI waarin wordt uitgelegd - stap voor stap- wat je voor de online toelating moet doen en toegang tot een kalender waarin je zelf het tijdstip van je online toelating kunt vastleggen. Tijdens het online toelatingsinterview beoordeelt een docent of we de juiste opleiding zijn voor jou. In het gesprek van ca. 20 minuten bespreek je ondermeer samen je online portfolio en kun je vertellen waar je van droomt.

Toelatingsdata

Alle toelatingsexamens worden gehouden tussen februari en mei 2023, exacte data volgen zo snel mogelijk.
Deadlines aanmelding:
EU studenten: 1 juni 2023
Non-EU studenten: 1 april 2023

Uitslag en geldigheid 

De toelatingscommissie adviseert de Examencommissie of je wel of niet wordt toegelaten. Pas na de vaststelling van het besluit door de Examencommissie is de toelating definitief. Binnen drie weken na het toelatingsexamen krijg je bericht over de uitslag. 

Een positieve toelating is alleen geldig voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie auditie wilt doen, moet je je hiervoor apart inschrijven. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat direct volgt op het toelatingsexamen.  

Goed voorbereid naar het toelatingsexamen  

Wil je na het voortgezet onderwijs naar de kunstacademie? Volg dan de vooropleiding Art & Design bij AKI ArtEZ in Enschede

 

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink