Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziektherapie
Menu Muziektherapie

Studie

Studie

Als muzikant, muziekpedagoog of muziektherapeut ervaar je uit eerste hand dat muziek het verschil kan maken, een genezende werking kan hebben. De behoefte aan muziektherapie en op muziek gebaseerde interventies neemt dan ook toe: zowel in de gezondheidszorg als daarbuiten. Er worden steeds meer nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van muziektherapie onderzocht en ontwikkeld. Met de ArtEZ master Muziektherapie verwerf je geavanceerde kennis en vaardigheden, waarmee je je voorop begeeft in het veelbelovende vakgebied op het raakvlak tussen muziek en (gezondheids)zorg.

Wat leer je met de master Muziektherapie?

Met de masteropleiding Muziektherapie vergroot en verbreed je jouw expertise op het gebied van klinische praktijk, muziek en research. Vanuit een persoonlijk studieplan onderzoek je de rol en de impact van muziek – zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Je draagt bij aan het vergroten van de wetenschappelijke kennis op het gebied van muziektherapie, en aan het innoveren van het vakgebied. In de masteropleiding staan drie pijlers centraal: muzikale competenties, geavanceerde muziektherapeutische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden.

 • Muzikale kennis en skills zijn onmisbaar in de muziektherapeutische beroepspraktijk. Tijdens de opleiding ben je dan ook veel met muziek bezig, waarbij het begrip (per)forming identity centraal staat: wie ben jij als muziektherapeut, hoe zet je muziek in voor je cliënten en hoe deel je jouw kennis met de wereld? Jezelf muzikaal leren kennen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ook leer je om een muziektherapieproject op te zetten vanuit je rol als zelfstandig musicus: een mooie mogelijkheid om je niet alleen je muzikale, maar ook je leiderschapsvaardigheden te verbeteren.

  • Muzikale en improvisatievaardigheden: je ontwikkelt een eigen muzikale identiteit door middel van muzikale improvisatie, het leren beheersen van verschillende muziekgenres en het samen met studiegenoten verkennen van je eigen relatie tot muziek.
  • Muziektechnologie: je leert verschillende soorten software en hardware toe te passen in je klinische praktijk, waarbij je rekening houdt met klinische criteria en doelstellingen.
  • Begeleiding en zelfzorg: je brengt je persoonlijke sterke punten en valkuilen in kaart en onderzoekt hoe die een rol spelen in de therapeutische band met je cliënt en in je professionele houding. Je articuleert je muzikale handelingen en past deze toe binnen het in het kader van je muziektherapeutische praktijk.
  • Community muziektherapie: in het ontwerpen en plannen van een gemeenschapsproject combineer je het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden en culturele sensitiviteit met de waarde van het bieden van muzikale ervaringen aan lokale of internationale gemeenschappen.
  • Keuzevak community muziektherapie: je kunt ervoor kiezen om je persoonlijke en professionele vaardigheden te ontwikkelen met een keuzevak waarin je een onafhankelijk community building project voorbereid, uitvoert en evalueert. Eventueel kun je dat project verder uitwerken in het kader van je afstuderen.
 • Met deze opleiding train je je professionele vaardigheden op het gebied van evidence-based muziektherapie. Deze kun je toepassen in verschillende klinische contexten: denk aan het begeleiden van (groepen) cliënten met complexe problemen. De kernvakken op het gebied van muziektherapeutische vaardigheden zijn onder meer de neurowetenschappelijke basis van muziektherapie, neurologische muziektherapie (NMT), cognitief-gedragsmatige muziektherapie en gevorderde benaderingen voor muziektherapie. De klinische competenties die je met de opleiding ontwikkelt, pas je gelijk toe in je eigen praktijk of stage.

  Neurologic Music Therapy fellowship training

  Aan het begin van elk academisch jaar start het ArtEZ Conservatorium met de Neurologic Music Therapy fellowship training. Gedurende het studiejaar bouw je voort op deze training: bijvoorbeeld met aansluitende webinars en het oefenen van NMT-technieken met ee groep personen met de ziekte van Parkinson die muziektherapie krijgen op de campus.

 • Onderzoek heeft een centrale plek binnen de master Muziektherapie. Gedurende de opleiding werk je aan het opzetten en uitvoeren van een origineel en individueel onderzoeksproject, waarin je de rol van muziek in therapeutische processen en de effectiviteit en impact van muziektherapie binnen jouw doelgroep onder de loep neemt. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de effecten van een specifieke muziektherapiemethode, de werking van muziektherapie in verschillende omgevingen of het onderzoeken van vernieuwende technologische interventies.

  Door verslag te doen van je bevindingen in de vorm van een geschreven artikel en een presentatie, ervaar je hoe je resultaten met de wereld kunt delen. Jouw onderzoeksbevindingen dragen bij aan het vergroten van de vakkennis over muziektherapie. Je helpt er andere professionals en de gezondheidszorg mee, en verbetert zo uiteindelijk de gezondheid van mensen.

  Bij het uitvoeren van je onderzoek sta je er niet alleen voor: binnen de faculteit is professionele en gespecialiseerde begeleiding beschikbaar. Daarnaast kun je gebruik maken van de netwerken van de opleiding: de kennis en kunde van het ArtEZ lectoraat Muziektherapie en verschillende andere universiteiten, ngo's en zorginstellingen staan tot je beschikking.

  Meer weten? Bezoek het jaarlijkse Symposium van de master Muziektherapie en luister naar onze afgestudeerden.

De Master Muziektherapie van ArtEZ biedt wekelijks muziektherapiesessies voor personen met de ziekte van Parkinson. Onze studenten nemen actief deel aan de sessies, terwijl ze hun gevorderde klinische vaardigheden trainen.

Ik spreek dankzij de master nu de taal van de mensen in mijn werkveld, zoals artsen, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Ik kan de raakvlakken beter zien en mijn ideeën makkelijker onderbouwen. Dat verbetert de samenwerking.
LIZZY DINGHS, alumna

Studieprogramma: voltijd of deeltijd

De ArtEZ master Muziektherapie kent twee varianten: een voltijdroute en een deeltijdroute. Je kunt de opleiding volgen in de creatieve omgeving van het ArtEZ Conservatorium in de 1-jarige voltijdse campusvariant. Je kunt ook besluiten om vanuit je eigen land of woonplaats de 2-jarige 'gemengde' deeltijdvariant te volgen.

 • De voltijdopleiding Muziektherapie heeft twee vaste collegedagen per week; op donderdag en vrijdag. Deze worden aangevuld met online lessen. Daarnaast volg je een begeleide stage (als je de ArtEZ pre-master hebt gevolgd) of doe je werkervaringsuren op (als je al als muziektherapeut werkt). Ook kun je deelnemen aan verschillende wekelijkse activiteiten zoals workshops en repetities die op de campus plaatsvinden, en de Muziektherapiegroep voor Parkinsonpatiënten. De fulltime studiebelasting is ongeveer 40 uur per week.

 • De deeltijd- of ‘gemengde’ variant van de master Muziektherapie omvat dezelfde studieonderdelen als de voltijdvariant, maar bestaat uit zes intensieve weken (drie per jaar) en wekelijkse online lessen. Het deeltijdprogramma is bedoeld voor mensen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van muziektherapie vanuit hun eigen woonplaats of land verder willen ontwikkelen en uitbreiden, waarbij ze werk en gezinsleven combineren met een opleiding. De wekelijkse online lessen vinden plaats op vrijdag; persoonlijke coaching kan ook op andere dagen worden ingeroosterd. Je draait je klinische uren (in de vorm van werkervaring of 280 uur begeleide stage) in (de buurt van) je woonplaats. Uiteraard krijg je daar begeleiding bij, passend bij je ervaring en behoefte. De parttime studiebelasting is ongeveer 20 uur per week.

Unieke muziektherapiegemeenschap

De ArtEZ master Muziektherapie maakt deel uit van een unieke en stevige gefundeerde gemeenschap. De master is nauw verbonden met de nr. 1 bachelor Muziektherapie in Nederland, een equivalente pre-masteropleiding en het ArtEZ lectoraat Muziektherapie. Tijdens praktijkprojectweken werk je samen met studiegenoten vanuit verschillende artistieke en culturele achtergronden: studenten van de verschillende opleidingen van het ArtEZ Conservatorium en andere ArtEZ masteropleidingen. Kortom: je maakt onderdeel uit van een diverse en dynamische omgeving waarin je met en van elkaar leert – de perfecte plek om te groeien als professional.

 • De master Muziektherapie is interdisciplinair van karakter – net als het bijbehorende werkveld. Gedurende de opleiding werk je samen met andere professionals: therapeuten, pedagogen, wetenschappers, musici, kunstenaars en zorgmedewerkers. Samen denk je na over diverse culturele perspectieven en overtuigingen: dialoog en uitwisseling staan centraal. Dit helpt je om je perspectief op de rol van muziek en de zorg voor mensen te verruimen, en om je bewust(er) te worden van je eigen intrinsieke waarden en referentiekaders – en die van anderen.

  ArtEZ verwelkomt studenten van alle culturen, geslachten en religies. Ethiek en respect voor diversiteit staan centraal: onze visie is geworteld in gedeeld en uniek auteurschap en gericht op het innoveren, ontwikkelen en vormgeven van de impact van muziektherapie op individuen en de maatschappij – om zo overal ter wereld veerkrachtige en rechtvaardige samenlevingen op te bouwen.

 • Als masterstudent Muziektherapie krijg je les op hoog niveau, van (inter)nationale en deskundige clinici, lectoren en gastdocenten die vooroplopen in hun specialisme. De opleiding werkt samen met verschillende medische, gezondheidszorg- en onderwijsinstellingen en ngo's.

Muziektherapeuten zijn pleitbezorgers van het creëren van een betere wereld door middel van hun passie voor muziek, menselijkheid en wetenschap.
CAMILA PFEIFFER, hoofd opleiding

(Per)forming identity

De ArtEZ master Muziektherapie gaat over muzikale competenties, over professionele en persoonlijke ontwikkeling, over wetenschappelijk en innovatief denken. En over professionaliteit, samenwerking en culturele gevoeligheid. Gedurende het programma groei je als leidinggevende en reflecteer je op je eigen identiteit als muziektherapeut. In welke aspecten zie jij jezelf weerspiegeld?

 • Verkennen, onderzoeken, creëren en (door)ontwikkelen: zo bevorder je op muziek gebaseerde interventies en muziektherapeutische technieken. Werk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van muziektechnologie, of bundel de krachten met studenten van andere ArtEZ masteropleidingen in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden in kunstonderzoek.

 • Specifieke maar flexibele kennis, het vermogen om je aan te passen aan de behoeften van cliënten en het kunnen vormen van een visie op de ontwikkeling van je vakgebied: allemaal geavanceerde vaardigheden die cruciaal zijn voor de hedendaagse muziektherapeut die zich wil specialiseren en verdiepen in klinische vaardigheden en onderzoek. Adaptive expertise heb je nodig om huidige en toekomstige problemen op te kunnen lossen binnen specifieke klinische gebieden, manieren van aanpak, binnen bepaalde doelgroepen of in het kader van onderzoeksvraagstukken.

 • Muziek en muziektherapie zijn krachtige middelen voor het opbouwen, empoweren en versterken van gemeenschappen. Duurzame community-projecten op het gebied van muziektherapie, gelijkheid en (culturele) diversiteit vormen komen dan ook de kern van verschillende vakken binnen de opleiding. Masterstudenten Muziektherapie van ArtEZ hebben projecten uitgevoerd bij en met diverse communities in Nederland, Soedan en Roemenië en op Lesbos.

Connect by Music

Sinds begin 2018 werkt de ArtEZ master Muziektherapie samen met Connect by Music, een organisatie die muziekprojecten organiseert voor (met name) kindvluchtelingen in de vluchtelingenkampen op Lesbos. De toevoeging van muziektherapeuten aan de bestaande vaste staff van professionele Griekse muziekdocenten, maakt het mogelijk om kinderen meer op maat te ondersteunen.

De resultaten die na enkele sessies worden behaald, zijn opmerkelijk te noemen: kinderen durven zich weer meer open te stellen en verbinding met elkaar te maken. Inmiddels hebben muziektherapeuten uit Nederland, België en Duitsland zich op tijdelijke basis aangesloten bij het Connect by Music-team. Afgelopen jaar zijn verschillende studenten en alumni van de ArtEZ master Muziektherapie actief geweest op Lesbos.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink