Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Studie

Studie

Bij de international Masters Artist Educator van ArtEZ leren we actief met en van elkaar. Je brengt je eigen praktijk en onderzoeksinteresses mee en ontwikkelt die tijdens het programma voortdurend verder, in context van urgente sociale kwesties: op gebied van migratie, identiteit, conflict, milieu en diversiteit.

iMAE is een eenjarige voltijdopleiding die is goedgekeurd door de NAVO en deel uitmaakt van een samenwerkingsverband van masteropleidingen kunsteducatie in Nederland. IMAe richt zich op sociaal geëngageerd kunstonderzoek, waarbij praktijk- én ervaringsgericht leren de basis vormt. De masteropleiding iMAE maakt deel uit van een internationaal programma van onderzoeksresidenties, waarbij studenten leren in artistieke en niet-artistieke contexten plaatsvinden. Dit varieert van een residentie bij een andere onderzoeksinstelling binnen Nederland, tot werken met een lokale gemeenshcap in Marrakesh of West-Belfast.

Leren op locatie: Site Specific Colleges

iMAE introduceert het concept van Site Specific Colleges (SSC). SSC zijn locaties in binnen- en buitenland waar de studenten voor een periode van 8 tot 16 weken onderzoek doen met. De context en reikwijdte van deze plekken varieert: van een lokale gemeenschapsgroep, tot internationale culturele instellingen.  Elke SSC wordt omkaderd door een reeks onderzoeksvragen die samen met de mensen van de locatie worden geformuleerd, en worden gekenmerkt door sociaal engagement. Colleges en onderzoek op een SSC bieden de geweldige kans aan studenten om te wonen, werken, leren en professionele portfolio's op te bouwen die hun carrièremogelijkheden na de cursus zullen bevorderen. Door het werken met lokale gemeenschappen en professionele beoefenaars, worden studenten aangemoedigd hun eigen praktijk en onderzoek te verbinden, en dit alles met een focus op sociale verandering. 

Het cohort 2022-23 werkt van maart tot juli op één SSC: het Metropolitan Arts Centre (MAC) in Belfast Noord-Ierland - Thema Kunst en Conflicttransformatie. 

IMAE_Marrakesh_4
iMAE Site Specific College in Marrakesh

Partners

De Site Specific Colleges binnen het studieprogramma van iMAE draaien op een solide netwerk van lokale partners die dezelfde kernwaarden delen: sociale rechtvaardigheid, openheid en empathie. Samen onderstrepen ze het belang van mobiliteit en brengen ze jou, als student en veranderaar, in verbinding met verschillende mensen, groepen en sociaal-politieke contexten. iMAE werkt onder andere samen met Asociación de Arte ÚtilThe Playhouse, Migratiemuseum en Queens Collective.

 • In samenwerking met de Asociación de Arte Útil is een uniek partnerschap tot stand gekomen, waabij iMAE-studenten toegang hebben tot het grootste archief voor sociaal-geëngageerde kunst ter wereld. Als nomadische para-instelling verzorgt Asociación de Arte Útil praktische en theoretische workshops. De Asociación werkt het hele jaar door samen met de iMAE-studenten en is bij elk van de Site Specific Colleges in Arnhem, Brussel en Noord-Ierland aanwezig.

IMAE Master Artist Educator Promo 3
Bezoek aan Casco (Utrecht) als onderdeel van ‘Arte Útil in the Netherlands’, Site Specific College, 2019

Wat leer je bij iMAE? En hoe?

Als iMAE masterstudent leer je niet alleen hoe je bestaande onderzoeksmethoden gebruikt, maar ook – en vooral – hoe je je eigen creativiteit kunt ontwikkelen, om unieke onderzoeksmethoden te realiseren die aansluiten bij je praktijk en vaardigheden. Je combineert internationaal veldwerk met kunst en theorie en leert hoe je jouw eigen onderzoeksinteresses kunt toepassen in specifieke contexten.

 • Als masterstudent bij iMAE werk je met praktijkbeoefenaars en professionals, die ondersteuning bieden en feedback geven op je projecten en die je helpen om trouw te blijven aan jezelf.

 • Werken in de sociale context brengt grote uitdagingen en morele kwesties met zich mee: ethiek wordt voortdurend bevraagd. Praktijkgericht kunst-educatief onderzoek staat daarom centraal binnen het studieprogramma. In de samenwerking met anderen ontstaan verhalen. Als iMAE-artist educator leer je hoe je deze verhalen kunt waarborgen en hoe je ze kunt plaatsen in een kader van narratief onderzoek. Je leert de juiste vragen te stellen en deze te interpreteren middels artistieke interventies.

 • Als student bij de International Master Artist Educator leer je hoe je projecten op een professionele manier kunt plannen en hoe je ze ter beoordeling en kritiek kunt presenteren. Je leert hoe je reflectieve onderzoeksmethodes in kunt zetten om te schrijven over je werk en ondertussen je praktijk met theorieën te verbinden. Je ontwikkelt onderzoeksportfolio's met tekst, beeld, film, geluid en andere vormen van creatieve activiteiten die je interessant en nuttig vindt voor de ontwikkeling van je intellectuele capaciteiten. Je leert je gedachten in een samenhangende vorm te ordenen.

   

 • Als iMAE student werk je samen met praktijkbeoefenaars en professionals, die je ondersteunen en voorzien van feedback bij het uitvoeren van projecten. Deze vakspecialisten helpen je trouw te blijven aan jezelf, terwijl je tegelijkertijd de uitdagingen van het studieprogramma aangaat. Onze masterstudenten leer door samen te werken, met groepen en individuen; jong en oud, overheidsinstanties en ngo’s, lokaal en overkoepelend. Al doende ontdek je hoe je al deze verschillende entiteiten met elkaar kunt verenigen, hoe je een cultuur van wederkerigheid, kennisuitwisseling en verbondenheid kunt vormen.

 • Een belangrijk onderdeel van het iMAE-programma is het concept van de studio als onderzoekscentrum, waar iMAE-studenten – in Arnhem, Brussel en Noord-Ierland – toegang tot hebben. iMAE is een kunsteducatieve master gewijd aan sociaal engagement. Daarom hebben al onze studio’s een open plan, zodat je als student ideeën en artistieke projecten kunt ontwikkelen die zich mengen met – en raken aan die van – klasgenoten. Als artisteducator werk je samen met anderen om gemeenschappelijke doelen te vast te stellen en te bereiken.

  De gemeenschappelijke studio biedt een veilige omgeving om concepten en prototypes te ontwikkelen en te testen. Maar het programma daagt je uit om je werk naar de wereld te brengen: het studioconcept is breder dan de muren van de studio – het strekt zich uit tot in het publieke domein.

 • Vanaf het begin van het programma kijk je door een kritische bril naar jouw eigen denkbeelden over educatie. We dagen je uit om te vertrouwen op een groeiproces, waarin je alles wat je zeker dacht te weten loslaat en je eigen leerling-identiteit loslaat. Aangezien identiteit over vele jaren wordt geconstrueerd, kan dit verontrustend zijn. Maar gezamenlijk bouwen we aan een nieuwe identiteit, waarin de artist en de educator samenkomen. Je kunst wordt je educatie – en je educatie wordt je kunstwerk. Met het ontwikkelen van je visie in de context van het studieprogramma, word je een innovator die met een empathische, open en nederige blik naar de wereld kan kijken. Je leert kritisch reflecteren op gevestigde paradigma’s, maar vooral ook op jezelf, je werk en de effecten daarvan.

iMAE gave me the space to think, feel, create and collaborate.
MISTY EDEN INGHAM, alumnus iMAE

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink