Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Docent Muziek op Maat
Menu Docent Muziek op Maat

Studie

Studie

De opleiding Docent Muziek op Maat in Enschede leidt je op tot een inspirerende muziekdocent, die betekenisvol muziekonderwijs geeft. De duur en opbouw van de opleiding is afhankelijk van je vooropleiding. Ontdek de mogelijkheden.

De opleiding Docent Muziek op Maat

De opleiding Docent Muziek op Maat aan het Conservatorium in Enschede is een verkorte versie van de vierjarige bacheloropleiding Docent Muziek. Er zijn drie varianten die verschillen in duur en studieprogramma. Ben je al werkzaam als docent? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Lerarenbeurs. Kijk voor informatie hierover op de website van DUO.

Nieuw: in 6 maanden met een diploma van de voormalige AMV-docentenopleiding

Speciaal voor studenten die de voormalige AMV-opleiding hebben gevolgd en dus in het bezit zijn van een tweedegraads lesbevoegdheid. Om de eerstegraads lesbevoegdheid van Docent Muziek te behalen voltooi je in een halfjaar de volgende drie onderdelen: 

 • Hoofdvak voortgezet onderwijs muziek bovenbouw (16 lesuren); 
 • Stage voortgezet onderwijs muziek bovenbouw (minimaal 20 lesuren); 
 • Je sluit de opleiding af met een vrij te initiëren afstudeerproduct. 

In 2 jaar met een bachelordiploma Muziek of Muziektherapie

Speciaal voor studenten die de muzikale kennis en vaardigheden al in huis hebben. De nadruk ligt in deze variant op het docentschap met aandacht voor didaktiek en methodiek. Je volgt hetzelfde programma als de vierjarige bachelor Docent Muziek, maar dan met vrijstellingen voor onder andere het hoofdinstrument en de muziektheoretische vakken. 

 • Je volgt de hoofdvakken basisonderwijs, voortgezet onderwijs en ckv, de docentvakken zoals Pedagogiek, Psychologie en Onderwijskunde en de basismuziekvakken zoals Pianobegeleiding en Zang; 
 • Je loopt vier keer stage (basisonderwijs, voortgezet onderwijs onder- en bovenbouw en ckv); 
 • Je doet mee aan de projecten van de vierjarige bachelor zoals de cultuurreis en muziekproductie; (Zie het overzicht van projecten bij de Docent Muziek opleiding) 
 • Je sluit de opleiding af met een vrij te initiëren afstudeerproduct. 

In 3 jaar met een (bijna-)pabo-diploma of een bachelordiploma van een andere docentenopleiding

De nadruk ligt in deze variant op het musiceren en de muziektheorie. Je volgt hetzelfde programma als de vierjarige bachelor Docent Muziek, maar dan met vrijstellingen voor de didactische vakken. Je verkorte programma ziet er als volgt uit: 

 • Je volgt lessen in je eigen muzikale hoofdvak en volgt alle muziektheoretische vakken; 
 • Je loopt vier keer stage (basisonderwijs, voortgezet onderwijs onder- en bovenbouw en ckv); 
 • Je doet mee aan de projecten van de vierjarige bachelor zoals de cultuurreis en muziekproductie; (Zie het overzicht van projecten bij de Docent Muziek opleiding) 
 • Je sluit de opleiding af met een vrij te initiëren afstudeerproduct. 

Bekijk het volledige studieprogramma van de bachelor Docent Muziek bij de vierjarige opleiding. 

 • Je beste docenten zijn de leerlingen en groepen aan wie je lesgeeft. Daarom zien wij de stages als het hart van je opleiding en hoort ook bij de 6-maandenvariant van deze opleiding één stage. Tijdens de twee- of driejarige variant loop je vier verschillende stages: basisonderwijs, voortgezet onderwijs onderbouw, voortgezet onderwijs bovenbouw en CKV. 

  Ook als je al een docentenopleiding hebt gevolgd of zelfs al docent bent, zijn stages essentieel in de weg naar het muziekdocentschap. De methodiek van het muziekonderwijs is namelijk zeer specifiek. Tijdens de stages kun je deze theorie hierover in de praktijk brengen.  

  De opleiding Docent Muziek op Maat is de spil in een groot netwerk van educatieve en culturele instellingen. Dit betekent dat je bij ons kunt kiezen uit talloze stageplekken binnen en buiten het reguliere onderwijs.

 • We kiezen bewust voor kleine groepen en persoonlijke aandacht. Een studieloopbaanbegeleider blijft je gedurende de hele studie ondersteunen. Heb je vragen of problemen die verder gaan dan alleen je studieloopbaan, dan kun je terecht bij een studentendecaan of bij de examencommissie. Bij twijfels over de studie of problemen met je studieloopbaanbegeleider of een docent kun je een afspraak maken met het opleidingshoofd. 

 • Weten waar kansen liggen, initiatief nemen, goed kunnen organiseren, jezelf kunnen pitchen: het zijn vaardigheden waar je tijdens de hele studie aan werkt en die ervoor zorgen dat je na je diploma een ondernemende muziekdocent bent die binnen een jaar een baan in het werkveld heeft.  

 • Aan musici worden hoge eisen gesteld op fysiek en mentaal vlak. Daarom besteden we bij ArtEZ de nodige aandacht aan gezond musiceren. Dat doen we met name tijdens projectdagen en -weken. Je volgt een lessenserie over gezond stemgebruik en je leert werkgerelateerde klachten herkennen en voorkomen.

Faciliteiten

De lerarenopleiding muziek in Enschede maakt deel uit van het Conservatorium. Alle onze lokalen zijn voorzien van geluidsapparatuur voor zingen, spelen en opnemen. Daarnaast beschikken we over:  

 • studio’s; 
 • drumcabines; 
 • bandstudio’s voor gezamenlijke repetities; 
 • een theaterzaal voor uitvoeringen met livestream, licht en geluid;  
 • een grote hoeveelheid instrumenten en een goed functionerende uitleen van zowel instrumenten als microfoons en dergelijke;  
 • een virtuele locatie, waarbij musici op verschillende locaties realtime kunnen samenspelen.  

Ook kunnen we gebruikmaken van de grote zalen in het Muziekkwartier, waaronder de Wilmersbergzaal waarin 1200 mensen kunnen, en van de studio’s van Poppodium Metropool. Je kunt daar ook lessen volgen of repeteren met je eigen band. 

ArtEZ finals

Al onze studenten tonen aan het einde van het schooljaar hun werk tijdens ArtEZ finals. Een bezoek aan de finals is een aanrader als je er over denkt bij ArtEZ een studie te volgen.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink