Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Stories of Roots: voedsel als middel om te verbinden

"Ik gebruik voedsel als artistiek middel om mensen met elkaar te verbinden. Omusubi is een rijstbal die met met verschillende ingrediënten is gevuld. Omusubi kun je ook zien als een canvas, een blanco doek voor mensen om hun verhalen te verkennen. Mijn project heet ‘Stories of Roots' (SoR). Het is maatschappelijk betrokken kunst tegen racisme.”

Miyu Yamamoto, iMAE
Miyu Yamamoto, iMAE
“Ga terug naar je eigen land!” Dat zeiden mijn klasgenoten tegen mij toen ik 12 jaar was. Maar ik weet niet waar 'mijn land' is...
Miyu Yamamoto

"Ik ben in Japan geboren en mijn ouders zijn Koreaans. Ik ben de derde generatie van Koreaanse migranten in Japan. Kan alleen één land je 'eigen land' zijn? Ik ben Japans, maar ik heb ook Koreaanse wortels. Maakt het uit welke nationaliteit je hebt? Wat zijn de verschillen en waar komen ze vandaan? Sindsdien streef ik ernaar om diversiteit in de samenleving, het openstellen voor verschillende perspectieven, te bevorderen."

Stories of Roots (SoR)

Stories of Roots (SoR)

"Stories of Roots is waar mensen elkaar ontmoeten. Door middel van omusubi kijk je opnieuw en met een andere invalshoek naar jezelf en de wereld. Voor mijn afstudeerproject werkte ik met vijf tieners uit een islamitische gemeenschap in Arnhem. We verkenden onze verhalen door middel van onze zintuigen. Door te tekenen, ruiken, aanraken, eten en praten activeer je je gevoel. Deze activiteiten maken het mogelijk om ons in elkaar in te leven, elkaar te begrijpen. Empathie is de sleutel, de sleutel waardoor er iets verschuift. Door verschuiving kan er verandering plaatsvinden. Dit is de belichaming en de pedagogische gedachte achter deze empathische benadering. Door het maken van omusubi-producten delen we verhalen met anderen. Omusubi is als het ware een bemiddelaar tussen verschillende groepen mensen."

"Ik geloof dat het kennen van elkaars verhaal ons in staat stelt om menselijker te worden. Verhalen laten je zien wie je bent en wie de ander is. Omdat iedereen een ander verhaal heeft, is het recept altijd verschillend."

 

Stories of Roots (SoR)

"iMAE heeft me een nieuwe en bredere blik op kunst, sociale verandering en kritisch onderwijs gegeven, en heeft me beïnvloed om verschillendere soorten kunstpraktijken in sociale verandering te zien, in plaats van zuiver economisch gerichte sociale verandering. Voedsel is nu mijn artistieke uitingsvorm en dat heb ik bij iMAE ontdekt. Ik ben ook begonnen met ontwerpen en bied een aantal educatieve programma's op basis van kritische pedagogiek aan aan scholen in Japan, waarin studenten hun lichaam, geest en zintuigen gebruiken om sociaal geëngageerde kunst te ervaren. iMAE heeft mij een rijke en praktische ervaring geboden die ik meteen na mijn afstuderen in de praktijk heb kunnen brengen. Wat vooral belangrijk is, is dat iMAE mij in staat heeft gesteld authentiek te zijn, de flow te kunnen volgen, aanwezig te zijn in mijn omgeving en met de mensen daarin, en tijd aan mijn carrière te kunnen besteden. Mijn werk is nu meer verbonden met anderen en met mijzelf.”

Volg Stories of Roots