Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Siyao Yu
Siyao Yu

大家 (Da Tja)

Scriptie

Het alternatief voor de non-place
Op het moment van schrijven zijn er meer dan 4 miljoen mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Met mijn multiculturele achtergrond en een verlangen naar het recht om met trots te kunnen zeggen dat ik ergens vandaan kom, ben ik in eerste instantie op zoek gegaan naar architectuur die losstaat van geschiedenis, tradities of cultuur. Dit antwoord bestaat in de vorm van non-places. 

In deze scriptie verken ik het begrip van de non-place door middel van theorie en door te onderzoeken hoe het begrip is ontstaan. Daarnaast gebruik ik de beschrijving van ervaringen om tot een inzicht te komen om te bepalen of het een antwoord is op mijn verlangen om mij thuis te voelen in een stad.De inzichten hebben betrekking op redenen waarom deze plekken ons comfortabel laten voelen, maar ook ons gevoel van racial imposter syndrome kunnen versterken, waardoor we de thuisloosheid juist sterker ervaren. Daarna zoek ik naar alternatieven voor de non-place die cultureel en historisch neutraal zijn, om handvaten te vinden hoe ik als ontwerper kan ontwerpen om het bestaansrecht terug te winnen voor een multicultureel persoon.

Visie

大家 (Da Tja) Vertaalt naar ‘iedereen’

大 (Da)  vertaalt naar ‘groot’ en 家 (Tja) naar ‘thuis’
 
Ik ben in China geboren en in Nederland getogen, hierdoor heb ik een verlangen om met trots een plek mijn thuis te noemen. Dit lukt niet in een stad waar architectuur verwijst naar geschiedenis of cultuur. Er is architectuur die deze verwijzingen loslaat, dat zie je voornamelijk terug in moderne en postmoderne gebouwen. Vaak zijn dit plekken met een internationaal karakter waar je alleen mag zijn als je een duidelijke rol hebt. In een winkel ben je een consument en in een kantoortuin een medewerker. Op deze plekken verwerpen we de relatie die we hebben met geschiedenis en cultuur, maar verliezen we ook de relatie met onszelf, elkaar en de omgeving. Ondanks dat wij deze rollen kunnen beoefenen is dat niet het enige wat wij zijn als mens. Waar is er dan nog bestaansrecht voor mensen met een soortgelijke achtergrond als ik en welke plekken kunnen wij dan ‘thuis’ noemen?
 
Door mijn achtergrond zoek ik naar andere manieren om mijn identiteit te definiëren. Door niet volledig deel uit te maken van het een of het ander, vorm ik mijn eigen associaties en zie ik ook niks als vanzelfsprekend. Daar gaat het ook om bij het 大家 gebouw. 大家 staat voor mijn interpretatie van de vertaling van een woord en hoe mijn twee culturen daarin een rol spelen.

Door middel van ontwerpend onderzoeken en ruimtelijk testen heb ik antwoorden gevonden die een basis bieden om een thuis te maken in een stad. Vanuit de theorie (zowel in als buiten de architectuur) heb ik kunnen herdefiniëren wat een thuis betekent. Het afstudeerwerk is dan ook een samenvatting en opsomming van alle conclusies. Hierdoor heb ik een plek kunnen maken waar mensen er niet bij moeten horen maar mogen behoren. Mijn intentie is dan ook om een thuis te maken in de openbare ruimte voor mensen die dezelfde positie delen. Een groot thuis voor iedereen. Da Tja. 

Doel

Met mijn afstudeerwerk heb ik als ontwerper antwoorden gevonden voor hoe wij een thuis kunnen maken van een stad. Deze antwoorden hoop ik in de toekomst toe te kunnen passen in het werkveld. Een van de antwoorden op het thuis voelen in een stad is de relatie die wij als mensen met elkaar aangaan. Ik hoop dan ook een gesprek aan te gaan over wat het thuisgevoel betekent. Niet alleen met bewoners maar ook met ontwerpers omdat wij, in mijn ogen, de verantwoordelijkheid dragen om de vraag achter de vraag te stellen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2022

Sta jij op deze pagina? En heb je een opmerking? Mail naar de redactie.