Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
Muziek
Menu Muziek

Programma

Programma

Het studieprogramma van de pre-master Muziek bestaat uit een combinatie van hoofdvaklessen en deelname aan projecten. Het is mogelijk om naast het basisprogramma extra hoofdvaklessen (of andere lessen) bij te kopen via contractonderwijs. De lessen worden gegeven door de docenten Klassieke Muziek en Jazz & Pop van het ArtEZ Conservatorium.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de pre-master Muziek biedt je de mogelijkheid om je optimaal voor te bereiden op een masteropleiding. Je programma is afgestemd op jouw ervaring en behoeftes. Je volgt hoofdvaklessen waarin je je verder ontwikkelt op je eigen instrument. Daarnaast doe je samen met de masterstudenten Klassieke Muziek en Jazz & Pop mee met Performance Lab. Als je wilt, kun je ook aan de slag met projecten binnen de bachelor Muziek.

 • Het studieprogramma voor deelnemers die blaasinstrumenten of strijkers bespelen of zingen, bevat de volgende onderdelen:

  • 20 uur hoofdvakles;
  • 4 uur piano coaching;
  • deelname aan Performance Lab samen met de masterstudenten tijdens het eerste (en eventueel tweede) semester (op dinsdag);
  • deelname aan projecten van de bacheloropleiding Muziek; zoals bijvoorbeeld het ArtEZ Strijkersensemble, hoofdvak-gerelateerde groepslessen en het project Muziek van NU.

  De verdeling van de hoofdvak- en de pianocoachinglessen over het studiejaar heen kan in goed overleg met de betrokken docenten aangepast worden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in plaats van 20 hoofdvaklessen van een uur, 26,5 lessen van 45 minuten af te spreken en 8 pianocoachinglessen van 30 minuten.

  En dit kan ook: 26 uren hoofdvakles in plaats van 20 uren + 4 uren pianocoaching. Als je dit wilt, moet je dat met een emailbericht aangeven aan Annemarie Reitsma, het hoofd van de Master Muziek.

  Ook kun je desgewenst in overleg met Annemarie Reitsma individuele lessen bijkopen. Een hoofdvakles van een uur kost € 60,-. Een correpetitieles van een half uur kost € 40,-.

 • Het studieprogramma voor deelnemers die andere instrumenten bespelen bevat de volgende onderdelen:

  • 26 uur hoofdvakles;
  • deelname aan Performance Lab samen met de masterstudenten tijdens het eerste (en eventueel tweede) semester;
  • deelname aan projecten van de bacheloropleiding Muziek, zoals bijvoorbeeld hoofdvak-gerelateerde groepslessen en het project Muziek van NU

  De verdeling van de hoofdvaklessen over het studiejaar kan in goed overleg met de betrokken docenten aangepast worden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om in plaats van 26 hoofdvaklessen van een uur een aantal lessen van 45 minuten af te spreken, zodat je in de praktijk vaker, maar dan wel wat korter, individueel hoofdvakles hebt.

Performance Lab

Elke dinsdag doe je praktijkervaring op in het Performance Lab. Het Lab is een gezamenlijke omgeving waarin je samen met de masterstudenten Jazz & Pop en Klassieke Muziek werkt aan podiumpresentatie, theatraliteit, marketing, schrijven en conceptontwikkeling. Je bezoekt en bespreekt elkaars concerten en projecten: zo leer je niet alleen met, maar ook van elkaar. Samen met je medestudenten beslis je zelf welke gastdocenten er voor workshops en masterclasses uitgenodigd zullen worden en welke thema's en onderwerpen jullie willen behandelen. Denk aan video en visuals, muziekproductie, financiering, radio maken, decorbouw, podiumpresentatie, multidisciplinair werken of compositie van filmmuziek.

In het kader van Performance Lab bezoeken (inter)nationale professionals, die hun sporen hebben verdiend in het werkveld, het programma om gezamenlijk te werken aan projecten en opdrachten. Ze inspireren je om je kijk op optreden te verbreden: want dat kan zoveel meer inhouden dan alleen mooie muziek maken. Performance gaat over verbinding zoeken met de actualiteit, over persoonlijkheid, over communiceren met een publiek en over nieuw publiek opbouwen. Binnen het Performance Lab word je aangemoedigd om het traditionele en het nieuwe te verenigen, om het bekende te integreren in het nog onbekende.

Projecten bachelor

Het is mogelijk tijdens de pre-master deel te nemen aan projecten binnen de bachelor Muziek. Denk bijvoorbeeld aan strijkers- of koperensembleprojecten, kamermuziekensembles en de projectweek Muziek van NU, waarin concerten, workshops en masterclasses rond thema’s als niet-westerse muziek en de menselijke stem aan bod komen .