Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram
International Master Artist Educator
Menu International Master Artist Educator

Na de studie

Na de studie

Gedurende de international Masters Artist Educator werk je aan het opbouwen van een portfolio dat je de rest van je professionele leven kunt gebruiken. Het bevat unieke contexten en agenda’s, die van pas kunnen komen bij bijvoorbeeld subsidieaanvragen. Na de opleiding ben je voorbereid op de complexe realiteit van jouw rol als kunstenaar in de samenleving. Als een iMAE-afgestudeerde ben je een agent of change en bevraag je voortdurend wat belangrijk en urgent is en hoe je hier tot te verhouden als artisteducator.

Voortdurend veranderend werkveld

Voor een artisteducator zijn de studio en de buitenwereld nauwelijks van elkaar gescheiden. Als masterstudent doe je nieuwe kennis op en investeer je in expertise en ervaringen, die goed van pas komen wanneer je jouw stem laat horen in urgente maatschappelijke kwesties die elke dag veranderen. Door het maken van transformatieve kunst stellen en beantwoorden artisteducators ongestelde vragen.

Bekijk het voorbeeld van iMAE alumnus Caro de Feijter, die in haar afstudeerproject ‘a tea party with broken teacups’ artistiek onderzoek gebruikte om hulpmethodes te ontwikkelen voor mensen die rouwen.

And I realise, I can do these things because I learned to work with people, rather than to make work about them. 
CARO DE FEIJTER, alumna iMAE
IMAE Master Artist Educator Promo
iMAE studenten tijdens een Site Specific College in de Negev woestijn in Israël-Palestina

Ondernemerschap

De hedendaagse artisteducator moet een ondernemer zijn, die in staat is projectplannen op te stellen die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van meerdere belanghebbenden. Artisteducators zijn professionals die in staat zijn om zowel de menselijke als de financiële middelen te beheren.

Afgestudeerden van iMAE vinden werk in de context van de sociale praktijk en community art. Als sociale en creatieve ondernemers blijven ze het groeiende veld van sociaal geëngageerde kunst beïnvloeden. Ze creëren nieuwe modellen van praxis (samensmelting van theorie en practise), die kunnen uitmonden in baanbrekende nieuwe projecten. Afgestudeerden zijn actief in uiteenlopende settings en werken zij aan zij met non-gouvernementele organisaties, onderwijsinstellingen en educatieve programma's.

Het ArtEZ Art Business Centre (ABC) is het centrum voor ondernemerschap binnen ArtEZ. Het legt de link met de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de international Master Artist Educator mag je de academische titel Master of Education (MEd) voeren.

Deze studie is in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) te vinden onder code 49117. De formele opleidingsnaam, waaronder deze studie bekend is bij het CROHO, is Master Education in Arts. Deze CROHO-naam komt op je diploma te staan.

Direct aanmelden

Weet je genoeg en wil je je aanmelden? Klik dan door naar Studielink.

Direct aanmelden bij Studielink