Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Dieuwke Slump: "Ik hou van ontwikkeling, mislukking, niet-weten, altijd zoeken"

Dieuwke Slump heeft de opleiding Docent Theater in Arnhem gedaan. Ze houdt zich bezig met het archief, met de machtsstructuren die bepalen wat we ons herinneren, welke verhalen worden verteld en welke geschiedenissen en stemmen worden vergeten. Ze wil bijdragen aan een geschiedenis, en daarmee een heden en een toekomst, die openstaat voor alle perspectieven. Dit is het uitgangspunt van haar afstudeerscriptie en een podcast-miniserie die ze maakte in samenwerking met ArtEZ Studium Generale.

Dieuwke Slump

Kun je ons iets vertellen over jouw manier van werken?

“Ik werk horizontaal. Dat betekent voor mij een paar dingen. Ten eerste ben ik flexibel en wil ik dat alle mensen die bij een proces betrokken zijn, een gelijkwaardige inbreng hebben in het proces. Er is niet één leider die de richting bepaalt (verticaal), alle stemmen worden gehoord en ieders inbreng wordt gelijk gewaardeerd. Hierbij heb ik wel een duidelijk doel voor ogen en betrek ik mijn studenten, publiek, voorbijgangers actief bij dit doel. Ten tweede betekent horizontaal werken voor mij ook verbreding van het werk. Ik gebruik meerdere disciplines, breng ze met elkaar in dialoog om tot nieuwe inzichten en perspectieven te komen. Ik heb fictie en documentaire naast elkaar laten bestaan. Ik maak geen statement, maar bied een podium aan verschillende standpunten naast elkaar. Ik werk samen met empirische experts en experts uit andere vakgebieden. Ik hou van ontwikkeling, mislukking, niet-weten, altijd zoeken. "

Je hebt een podcast miniserie gemaakt. Waar gaat hij over?

"De podcast-miniserie 'Eventually I'd have to disappear’ gaat over de sporen die we achterlaten als kunstenaar en hoe we ethisch, filosofisch en artistiek daarmee kunnen werken. In elk hoofdstuk van deze podcast nodig ik een gast uit om met me mee te praten over hun archief en hoe ze ermee werken. In de eerste aflevering praat ik met de controversiële kunstenaar, activist en artistiek directeur van NT Gent, Milo Rau over het verschil tussen kunst en activisme, het nooit eindigende project van deconstructie en over theaterstukken als sporen van een revolutie. Ook in deze aflevering: 13-jarige leert hoe ‘deep listening’ een fysieke activiteit is en de geweldige muziek van Warner Slump. "

In de tweede aflevering praat ik met ArtEZ Docent Theater auteur Anna Schlooz die nu Autonome Kunst-Performance studeert in Gent. In de derde aflevering praat ik met ArtEZ Docent Theater student Fonge Frieling, die nu artistiek directeur is van TG Signum. En in de vierde aflevering ga ik naar Pakhuis de Zwijger om te praten met Peggy Bouva en Maartje Duin, die samen werkten aan de podcast ‘De plantage van onze voorouders’. ”

Wat was jouw doel of wens met de podcast?

“Ik zie de afleveringen als kleine kunstwerkjes, die ik compleet maak met klanken en voice-overs. Ik geloof dat het in deze tijd belangrijk is om naar onze geschiedenis te kijken en hoe we die herinneren: welke verhalen worden verteld en welke worden vergeten, want dat bepaalt ons heden en onze toekomst. Hoe kunnen wij als kunstenaars daar creatief en radicaal mee omgaan? Wat kunnen we bijdragen aan dit gesprek, door ons bewust te zijn van ons eigen archief en door artistieke interventies te doen om meer ruimte te creëren voor verschillende stemmen, verhalen en perspectieven? "

De vier afleveringen van 'Eventually I'd have to disappear’ vind je in je favoriete podcast-app of op de website van ArtEZ Studium Generale

Dieuwke Slump maakte deze podcast miniserie in samenwerking met ArtEZ Studium Generale. ArtEZ Studium Generale cureert en organiseert bijeenkomsten, lezingen, trainingen, podcasts en publicaties over kunst in relatie tot de uitdagingen van vandaag, variërend van actuele maatschappelijke vraagstukken tot gewaagde abstracte concepten.