Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Bestuur

Het dagelijks bestuur van ArtEZ is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur: Marjolijn Brussaard en Maarten Bremer. De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ.

Marjolijn Brussaard en Maarten Bremer
Marjolijn Brussaard en Maarten Bremer

College van Bestuur 

Ik denk dat dit één van de meest inspirerende en uitdagende functies is die ik ooit gehad heb. Kunst heeft een plaats en opdracht in de maatschappij, zeker nu. Het is fantastisch om talenten en kunstenaars in het oosten van het land op de kaart te zetten. Daar staat ArtEZ voor en het is inspirerend om daar voor te werken. Het is een uitdaging en er moet heel wat gebeuren, maar dit is een vruchtbare bodem.

Marjolijn Brussaard

College van Bestuur Marjolijn Brussaard

Marjolijn Brussaard, voorzitter College van Bestuur
Ondersteuning Ellien Cillessen, e.cillessen@artez.nl

Ik vind het een voorrecht om met zoveel bevlogen mensen samen te werken die zich hard maken voor de studenten, de kunst en het onderwijs. Bij ArtEZ werken heel veel verschillende en soms ook eigen-wijze mensen. Je krijgt dus altijd vragen of weerwoord en dat is ook het mooie. Het zorgt ervoor dat je een onderwerp altijd van al verschillende kanten kunt zien. Maar we blijven in gesprek.

Maarten Bremer

College van Bestuur Maarten Bremer


Maarten Bremer, lid College van Bestuur met portefeuille Onderwijs 
Ondersteuning Karoline Kleinburink, k.kleinburink@artez.nl

Wilma Mossink is secretaris van het College van Bestuur: w.mossink@artez.nl

De bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen in de jaarstukken van ArtEZ.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het College van Bestuur en de algemene zaken binnen ArtEZ. De Raad ziet toe op de besteding van openbare middelen en fungeert daarnaast als klankbord voor het College, zodat (beleids)voornemens goed worden doordacht, dilemma's verwoord en de risico's herkend. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Raad van Toezicht P. (Pierre) Ballings
P. (Pierre) Ballings - voorzitter

Raad van Toezicht dr. A. (Adriana) Esmeijer
dr. A. (Adriana) Esmeijer

Raad van Toezicht: Jarrod Francisco
Jarrod Francisco

Raad van Toezicht prof. dr. P. L. (Pauline Louise) Meurs
prof. dr. P. L. (Pauline Louise) Meurs

Raad van Toezicht: Shashi Baboeram Panday
Shashi Baboeram Panday

Bekijk voor nevenfuncties en bezoldiging Raad van Toezicht de jaarstukken van ArtEZ.

ArtEZ heeft ANBI status

De Stichting ArtEZ is erkend als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Giften van donateurs zijn van harte welkom. Die giften kunnen vaak afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Aanvullende informatie:
- ANBI gegevens ArtEZ
- Overzicht belastingvoordelen bij giften aan een ANBI.
- ANBI register belastingdienst (zoek op ArtEZ